Voorwaarden

Identiteit van de verkoper

Naam ondernemer: Ruben Soetens, handelend onder de naam: ReuzeSPelPlezier Btw-identificatienummer: BE0640903249 | Bankgegevens: IBAN BE09 3770 7006 5157, BIC BBRUBEBB Facturatieadres: Stationsstraat 32, 9620 Zottegem, België
Open op woe – dond 10u – 18u en vrij – zat 10u – 22u, of op afspraak E-mailadres: info@reuzespelplezier.be

Totstandkoming van de overeenkomst

Wij accepteren bestellingen via onze website webshop.reuzespelplezier.be. Na de bevestiging via email is uw bestelling voltooid. De algemene voorwaarden zijn van kracht van zodra deze mail naar de door u opgegeven mailbox wordt verzonden. De overeenkomst wordt beschouwd als te zijn afgesloten in België. We behouden echter het recht om de verwerking van een bepaalde bestelling te weigeren, om welke reden ook. Leveringen worden uitsluitend verzonden naar adressen in België en Nederland. Bestellingen worden behandeld in volgorde van ontvangst en geleverd zolang de voorraad strekt.

Betaling via PayPal of overschrijving

Alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden, via overschrijving of online via PayPal. Betaalt u via overschrijving dan dient u het verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening IBAN BE09 3770 7006 5157, BIC BBRUBEBB met de vermelding van uw bestelnummer. De verzending zal pas gebeuren nadat het volledige bedrag, overeenkomstig de bevestiging via email, werd ontvangen op onze rekening. Wij bevestigen de betaling binnen de 2 werkdagen na ontvangst. Een overschrijving zonder de juiste vermelding kan niet door ons verwerkt worden.

Prijzen op de webshop

Alle prijzen vermeld op de site zijn exclusief verzendkosten. Wij streven er naar om zorgvuldig alle informatie op de website te controleren en te actualiseren. Prijzen kunnen op elk moment veranderen. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op verschuldigde bedragen voor bevestigde bestellingen, d.i. voor bestellingen waarvoor wij een bevestigingsmail hebben verzonden. Wij zijn niet verplicht bestellingen te leveren die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie op de website of in het geval van duidelijke foutieve prijszetting.

Verzending van uw spellen

De wijze van levering wordt uitsluitend door ons bepaald. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk indien de leveringen niet binnen de vooropgestelde termijn van 4 werkdagen na ontvangen van betaling plaats vindt. Het overschrijden van de leveringstijd en/of het overschrijden van de termijn van dertig dagen na het plaatsen van de bestelling, stelt ons niet automatisch in gebreke.

Aanbieding van de zending bij u thuis

Het pakket wordt binnen de 4 werkdagen na betaling aangeboden. Bent u bij de eerste bezorgpoging niet aanwezig, dan krijgt u van bezorgbedrijf een briefje in de bus met informatie wanneer een 2e afleverpoging volgt of waar u het pakketje eventueel zelf kan afhalen. Wij dragen zorg voor de verpakking en de bescherming van onze artikelen. Mocht u echter klachten hebben over de staat waarin de goederen worden geleverd, dan dient u dit uiterlijk binnen de twee werkdagen na ontvangst van de goederen per mail te melden op info@Reuzespelplezier.be, dit eventueel met enkele foto’s van de eventuele schade .

Foutieve voorraad en kwaliteitscontrole

Normaal zijn alle spellen bij ons voorradig op het moment dat u de bestelling plaatst. In het uitzonderlijke geval dat een spel niet kan geleverd worden, door een fout in onze voorraad of indien het spel beschadigd blijkt na een kwaliteitscontrole, zullen wij meteen contact met u opnemen. U kan er dan voor opteren om uw bestelling te laten leveren van zodra de spellen opnieuw voorradig zijn of uw bestelling te annuleren. Indien u de bestelling zou annuleren, wordt u binnen maximaal 5 werkdagen terugbetaald op een rekeningnummer van uw keuze, op voorwaarde dat de uitlevering van de bestelling nog niet werd aangevat.

Bedenktermijn & Terugsturen

Bij de aankoop van producten beschikt u over de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Spellen die uit de verpakking genomen zijn, waar dus het shrinkpapier niet meer rond zit, komen niet in aanmerking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of U het product wenst te behouden.

Wenst u van de bedenktermijn gebruik te maken, dan neemt u in eerste instantie contact met ons op info@reuzespelplezier.be . U ontvangt van ons dan meer informatie. U dient de geleverde artikelen onbeschadigd, voorzien van alle meegeleverde toebehoren, en in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd, samen met een kopie van de factuur, naar ons terug te sturen. Het transport, en eventueel risico hieraan verbonden, is voor uw rekening. De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na goede ontvangst van de teruggezonden artikelen, gebeuren. Indien de teruggestuurde artikelen beschadigd zijn, gebruikssporen vertonen of er algemeen toe leiden dat deze niet opnieuw aangeboden kunnen worden nadat deze door u teruggestuurd werden, vervalt de bovenstaande bedenktermijn en kan de volledige terugbetaling niet gebeuren. We evalueren of een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk is. We behouden ons het recht voor om retourzendingen te weigeren indien deze niet conform de hierboven vermelde modaliteiten zijn gebeurd.

Schade

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel. Wij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden indien een artikel niet overeenstemt met uw verwachtingen nadat u het gebruikt heeft. Indien een artikel onvolledig is of beschadigd blijkt binnen de 14 werkdagen na levering, dient u uw klacht duidelijk formuleren via email op info@reuzespelplezier.be, vergeet hierbij zeker geen foto’s toe te voegen. Wij zullen in de mate van het mogelijke samen met u op zoek gaan naar een gepaste oplossing. In geen geval komen uw directe of indirecte kosten en schade automatisch voor enige vergoeding in aanmerking. Indien het gaat om ontbrekende onderdelen dan dient u zelf rechtstreeks contact op te nemen met de uitgever om de ontbrekende stukken te bekomen of te vervangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor productiefouten. Alle spellen komen rechtstreeks van de uitgever of officiële verdeler.

Privacy

Wij respecteren uw privacy. Uw persoonlijke gegevens, zoals door u op de website verstrekt, wordt enkel gebruikt om uw bestelling te verwerken en u te informeren over onze website en eventuele promoties bij de ReuzeSpelPlezier.

Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de aankoop. Dit betekent dat wij nooit gehouden kunnen zijn om schadeclaims over eventuele goodwill, winstderving of welke andere gevolgschade ook te aanvaarden.

Toepasselijke wetgeving & bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot een koop- en verkoopovereenkomst waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend behandeld door de rechtbanken van Gent.